Kwalifikacje

 • W 2006 uzyskałem tytuł magistra psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
 • W latach 2009-2013 odbyłem podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPPTP) oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (SPPTP) spełniający wymogi potrzebne do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty wyżej wymienionych organizacji.
 • W latach 2013-2017 odbyłem podyplomowe studia specjalizacyjne z
  Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych Osób Dorosłych w
  Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • W latach 2016 – 2018 ukończyłem dwuletnie szkolenie z Terapii Stanów Ego (Ego State Therapy) prowadzonym po raz pierwszy w Polsce przez renomowanych zagranicznych nauczycieli (Silvia Zanotta, Susanna Carolusson, Eva Pollani)

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Moim superwizorem jest Krzysztof Klajs i Lucyna Lipman.

Superwizja jest procesem pogłębiania zdolności psychoterapeutycznych, w trakcie którego terapeuta samodzielnie, lub w małej grupie terapeutów omawia z superwizorem (nauczycielem psychoterapii o odpowiednich kwalifikacjach) napotkane w swojej pracy trudności celem lepszego ich rozwiązywania.

Do tej pory odbyłem między innymi szkolenia z zakresu:

 • terapii depresji
 • terapii rodzin i par
 • terapii następstw stresu
 • terapii krótkoterminowej
 • terapii zaburzeń lękowych
 • terapii zaburzeń odżywiania
 • terapii zaburzeń osobowości
 • terapii ofiar i sprawców przemocy
 • terapii osób wykorzystanych seksualnie
 • hipnozy ericksonowskiej (I, II i III stopień)
 • zastosowania metafor w pracy terapeutycznej

W swojej pracy wykorzystuję różnorodne doświadczenia zawodowe uzyskane:

 • na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym
 • na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
 • w Poradniach Psychologicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego
 • w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi
 • podczas prowadzenia szkoleń z zakresu psychologii dla firm
 • podczas prowadzenia wykładów z psychologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Dyplomy