Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia oraz wspomagania rozwoju która polega na celowym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą sprawdzonych technik psychologicznych. Terapeuta w trakcie sesji używa swoich umiejętności oraz wiedzy aby pomóc klientowi w osiągnięciu oczekiwanych zmian. Psychoterapia prowadzona w nurcie eriksonowskim, które zalicza się do grupy terapii systemowych, cechuje się pragmatyzmem, krótkoterminowością wynikającą z nastawienia na ustalony z klientem cel, oraz indywidualnym podejściem do każdego pacjenta ze względu na specyfikę jego zasobów, doświadczeń życiowych oraz zgłaszanych problemów.

Z psychoterapii warto skorzystać jeżeli w pewnym momencie swojego życia czujesz że doświadczane przez ciebie trudności życiowe, lub pojawiające się emocje przerastają cię i masz trudności by sobie z nimi poradzić.

Jedna do trzech pierwszych sesji służy zapoznaniu się przez terapeutę z problemami, zasobami, sytuacją życiową klienta, oraz jego oczekiwaniami względem terapii. Klient ma również czas na przyjrzenie się terapeucie, jego sposobowi pracy, ustaleniu celów i poznaniu i uzgodnieniu zasad (czasu trwania sesji, częstotliwości spotkań itp.) danej terapii, oraz podjęciu decyzji względem ewentualnego leczenia się u danego terapeuty.

W niektórych, zwykle nagłych przypadkach osoba może potrzebować krótkotrwałej doraźnej pomocy nastawionej na rozwiązanie aktualnego problemu, otrzymanie wsparcia, lub porady. W takim przypadku może być pomocna interwencja kryzysowa lub konsultacja psychologiczna (jedno do kilku spotkań), która służy właśnie wyżej wymienionym celom i jest skoncentrowana na jak najszybszą poprawę danego problemu.